Szkolenia

SZKOLENIA

W ramach autorskiego projektu „Przełam barierę swojej niepełnosprawności” organizujemy szkolenia dla osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności osobistych osób niepełnosprawnych, których rozwój pozwala zmniejszyć ograniczenia jakie niesie za sobą niepełnosprawność. Specjalizujemy się głównie w szkoleniach zamkniętych, w których programy opracowywane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami klienta. Szkolenia odbywają się w ustalonym czasie i miejscu, oferujemy zarówno sesje stacjonarne jak i sesje wyjazdowe. Szkolenia mają w dużej części charakter warsztatowy, ponieważ głównie kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne naszych uczestników.
Proponowane przez nas szkolenia pozwalają uzyskać uczestnikom praktyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji, minimalizacji konfliktów, asertywnego zachowania, radzenia sobie w sytuacji stresowej. Poszerzamy także ich umiejętności przekonywania i perswazji oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji różnicy zdań. Uczymy jak radzić sobie ze swoją niepełnosprawnością. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i psychologów, którzy od lat współpracują z osobami niepełnosprawnymi.