Władze

WŁADZE

Zarząd Spółki NOVIA

Prezes Zarządu

Aleksandra Wasylewicz
awasylewicz@novia.com.pl

Dyrektor ds. Usług
Szymon Staszczyk
Tel.: 660 510 496
e-mail: staszczyk@novia.com.pl

Dyrektor ds. medycznych
Prokurent

Dominika Skalska
e-mail: dskalska@novia.com.pl

Dział Kadr 
Karina Poturalska – Kierownik
Tel.: 32 77 25 616
e-mail: kpoturalska@era.com.pl

Dział sprzedaży usług medycznych:
Maciej Rubik – Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: 32 72 48 623
kom.: 696-698-237
e-mail: mrubik@novia.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
Szymon Staszczyk
e-mail: iod@novia.com.pl